Tekstside_Nyheder.jpg

Nyheder

------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018

 "Udsigterne for 2018"

I denne analyse kigger vi nærmere på investeringsperspektiverne for det kommende år. Få blandt andet et indblik i, hvad vi ved, hvad vi føler os sikre på, og hvad vi frygter.

> Hent analysen 

------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2018

"Øget fokus på sektorinvesteringer"

Skandia arbejder hele tiden på at forbedre sit investerings-set up, og analyserer løbende, om der er muligheder på markederne, der kan udnyttes til kundernes fordel. Vores analyser peger på, at der er et væsentligt potentiale i at arbejde aktivt med over-/undervægtning af forskellige sektorer. Det kan fx være en overvægt af finansaktier fremfor medicinalaktier eller IT-aktier fremfor industriaktier.

> Læs analysen om sektorinvesteringer

------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10.2017

"Nye forvaltere i kreditporteføljen"

I Skandia tror vi på aktiv forvaltning, men ikke på, at verdens bedste forvaltere nødvendigvis har et dansk pas. Derfor kigger vi ofte ud i hele verden, når vi skal identificere de bedste forvaltere inden for de forskellige aktivklasser. I denne analyse kigger vi nærmere på, hvordan vi udvælger og arbejder med eksterne forvaltere i vores kreditportefølje.

> Læs analysen

------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017

" Ny formand for bestyrelsen i Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S"

Bestyrelsen i Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har udpeget tidligere næstformand Hans Malmsten som ny formand for bestyrelsen. Samtidig er Anders Jonsson udpeget til ny næstformand. Tidligere formand Jens Erik Christensen samt bestyrelsesmedlem Jette Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen.

> Læs pressemeddelelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2016

"Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping"

Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor kan det være nærliggende altid at overvægte dem på bekostning af fx obligationer eller i hvert fald have en bias mod at overvægte aktier.

> Læs analysen

------------------------------------------------------------------------------------------------

08.09.2016

"Lever vi midt i en renteboble?"

De sidste 30 år har været karakteriseret ved et nærmest uafbrudt rentefald, hvor den amerikanske tiårige rente fx er faldet fra næsten 15 procent til under to procent. I Tyskland er den tiårige rente sågar faldet til under nul procent.

> Læs analysen

------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2016

"Aktierne er steget i pris - men er de blevet for dyre?"

Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver tilgangen til dette område indimellem en anelse naiv, og man kan blive i tvivl, om aktørerne på de finansielle markeder helt har glemt, hvad der driver værdiansættelsen på aktiemarkederne.

> Læs analysen

------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2016

"Regionsallokering på aktier"

Skal USA have en højere vægt end europæiske aktier, eller er det nu, japanske
aktier trækker fra? Det er nogle af de væsentlige spørgsmål, der skal stilles, når de taktiske beslutninger skal træffes i en global aktieportefølje.

> Læs analysen

------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.2016

"Investering i høj sø"

Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et udtryk for stigende usikkerhed omkring holdbarheden af det økonomiske opsving i USA efter syv år med vækst men samtidig også usikkerhed omkring den fremtidige pengepolitik i USA.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2016

"Skandias fonde ligger helt i top"

Nye tal fra blandt andet Morningstar viser, at over 60 procent af vores eksterne fonde befinder sig i den bedste halvdel på flere tidshorisonter.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

21.01.2016

"Flotte afkast i et turbulent og udfordrende år"

Skandias aktive investeringsstrategi har igen i 2015 vist sig at være værdifuld. Administrerende direktør Morten Halborg kommenterer her på året der gik og fortæller om sine forventninger til 2016.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

13.01.2016

Risikospredning på flere forvaltere

Risikospredning er den eneste såkaldte "free lunch" på de finansielle markeder. Derfor er der også meget stor fokus på, at en aktieportefølje skal være spredt på forskellige selskaber fra forskellige sektorer og lande, ligesom en balanceret portefølje skal bestå af flere forskellige aktivklasser...

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2015

Er obligationer fortsat en sikker havn?

Renten på statsobligationer er fortsat historisk lave, hvorfor der ikke er meget afkast at hente på obligationer de kommende år. Obligationer har det sidste årti været 'den sikre havn' - men vil obligationer fortsat være en sikker havn i tilfælde af en ny nedtur på aktiemarkedet?

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2015

Forvalteranalyse: H2O

H2O er en af de forvaltere, som vi har valgt til at håndtere vores investeringer i hedgefonde. Den bagvedliggende fond hører til i kategorien Global Macro/CTA. Inden vi vælger eksterne forvaltere foretager vi en meget dybdegående due diligence af både forvalteren og den konkrete fond.

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2015

Sell in May?

I perioden fra ultimo maj til ultimo september faldt det globale aktiemarked med 13 procent, Emerging Markets 20 procent og det kinesiske aktiemarked 35 procent. Det ville derfor have været en god idé at...

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08.2015

Rejsen mod alternative investeringer

Det meget lave renteniveau og historisk høje niveauer på globale aktier har fået
mange investorer til at rette søgelyset mod alternative investeringer.

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

15.06.2015

Er aktierne blevet for dyre?

Efter en kraftig spurt i årets første måneder, er det tyske aktiemarked faldet med godt 10 procent de seneste par måneder, og det amerikanske aktiemarked er begyndt at vise træthedstegn. Er aktierne blevet for dyre og venter der os dermed yderligere fald?

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

13.05.2015

Fokus - High Yield obligationer

De danske renter er steget pænt de seneste uger. På trods af dette, er statsrenterne under 0 procent ud til fem års løbetid. Derfor kan det være interessant at kigge efter alternative muligheder. Amerikanske High Yield obligationer tilbyder...

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

11.03.2015

Fokus - Pres på kronen - årsager og konsekvenser 

Der har været et kraftigt pres på den danske fastkurspolitik i de første par måneder af 2015. Det er i først omgang lykkedes Nationalbanken at forsvare kronekursen, men det er for tidligt at konkludere, at det hele er overstået.

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2015

Fokus - Investering i råvarer

Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. De danske investorer har været noget mere forbeholdne overfor denne aktivklasse. danske investores begrænsede allokering til råvarer kan selvfølgelig skyldes...

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

05.12.2014

Amerikanske aktier er ikke for dyre, men volatile på kort sigt!

Der er mange holdninger til, om aktiemarkedet generelt og det amerikanske aktiemarked specifikt er overvurderet eller undervurderet. Holdningerne tager typisk udgangspunkt i forskellige aktiebaserede nøgletal , men ofte mangler holdningerne, at tage afsæt i de aktuelle økonomiske og finansielle forhold.

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2014

Skandia ansætter ny direktør for kapitalforvaltning

Morten Halborg tiltræder 14. november posten som direktør for Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Her skal han fortsætte arbejdet med at skabe nogle af branchens højeste afkast til både pensionskunder og institutionelle investorer...

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

11.11.2014

Fokus - indeksobligationer

En meget lempelig pengepolitik fra verdens ledende centralbanker har fået mange investorer til at frygte for en stigende inflation. I forsøget på at beskytte sig mod denne inflationstrussel, så har mange kastet deres kærlighed på indeksobligationer....

Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2014

Fortsat rentefald giver anledning til genovervejelse af rentefølsomheden

Renterne har i løbet af de seneste uger nået nye rekordlave niveauer i det meste af Europa og herunder Danmark. I juni måned advarede vi om ikke at reducere eksponeringen til lange obligationer alt for voldsomt. Det gjorde vi blandt andet...

> Læs analyse

------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2014

Er det alpha eller bare en style bias?

I Skandia har vi ingen egenforvaltning af aktieprodukter. I steder bruger vi mange ressourcer på at vælge de bedste blandt de mange forvaltere, der findes globalt. Valget af forvaltere...

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

22.08.2014

Er konverterebare realkreditobligationer attraktive?

Danmark har et helt unikt og nærmest verdensberømt realkreditsystem, som i årtier har skabt gunstige vilkår for boligejernes finansiering af deres ejendomme.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

07.08.2014

Formiddagsseminar om Thule Credit Fund

Skandia Asset Management inviterer til formiddagsseminar, hvor vi præsenterer vores nye investeringsfond, Thule Credit Fund.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

01.07.2014

Overvægt Emerging Markets debt på bekostning af High Yield obligationer

Historisk har der været en tæt sammenhæng mellem renten på Emerging Markets debt og virksomhedsobligationer fra USA med samme kreditvurdering.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2014

Vælg lange obligationer selvom renten sandsynligvis stiger

Renterne i Danmark er fortsat meget lave og kun en anelse højere end da den europæiske gældskrise rasede med risoko for at rive eurosamarbejdet fra hinanden.

> Læs nyhed

------------------------------------------------------------------------------------------------

09.05.2014

Skandia tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer

Skandia vil udnytte sine kompetencer inden for kapitalforvaltning til at starte et nyt forretningsområde op i Danmark. Fra maj tilbyder Skandia således investeringsrådgivning og kapitalforvaltning til professionelle investorer via fondsmæglerselskabet Skandia Asset Management.

> Læs nyhed

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Seneste nyhed

AP Pensions køb af Skandia i Danmark er nu endeligt på plads

Læs mere her

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk